תקנון דוכנים

תודה רבה על התעניינותכם בהשתתפות כדוכן מסחרי/עצמאי בכנס כאמ"י 2012.

כאן הכנו עבורכם אינפורמציה ומספר קווים מנחים על איך להגיש הצעת דוכן תקינה.

כתובת אימייל לפניה אל צוות דוכנים: Stands@cami.org.il.
משתמש סקייפ לפניה אל צוות דוכנים: Conv.Stands.

חשוב להדגיש: הרשמה להקמת דוכן אינה מבטיחה מקום שמור באירועי כאמ"י 2012, אלא אך ורק כניסה לשלב הרשמה ראשוני.
מחירי הדוכנים לא יפורסמו באתר הכנס ויתקבלו בצורה פרטית בכתובת האימייל שתסופק, מאחראי הדוכנים.

שימו לב, שום הגדרה או הגבלה בהקשר של דוכן עצמאי/מסחרי בכנס לא שונו בהשוואה לכנסים קודמים של אמא"י,
כמו כן שום הגדרה או הגבלה לא מהווה הכללה גורפת לגבי כל המקרים ה"דומים".
נסיבותיו של כל מבקש דוכן נבדקות באופן פרטני וההחלטה האם להעניק למבקש דוכן ובאילו תנאים היא ברשות אמא"י בלבד.

התקנון

א. דוכן מסחרי
דוכן בו המוכר משווק וסוחר בסחורה אשר נקנתה מספקים חיצוניים ו/או בסחורה אשר נסחרת ומשווקת בצורה מסחרית.

ב. דוכן עצמאי
דוכנים עצמאים הינם דוכנים המציגים יצירות מעשה ידם של בעלי הדוכן אשר אינן נסחרות ו/או משווקות בצורה מסחרית על ידיהם ואשר החומרים היחידים שנקנו הינם חומרי גלם ליצירות אלו.

הדוכנים העצמאיים מפוצלים ל2 קטגוריות:

דוכנים הקשורים לתחום -
דוכנים אשר מעל ל50% ממוצריהם בעלי קשר באופן ישיר ו\או ויזואלי ברור לתחום המנגה, האנימה ותרבות האוטקו היפנית בלבד.
במידה ואינכם בטוחים האם מוצר נופל תחת קטגוריית תרבות האוטאקו היפנית, אתם מוזמנים לפנות אלינו לכתובת Stands@cami.org.il ולברר.

דוכנים כללים -
דוכנים היכולים לכלול מוצרים ממגון סוגים נרחב.

ראוי להדגיש: דוכנים עצמאיים הינם דוכנים אשר מתקיימים באופן מסובסד מטעם אמא"י במטרה לקדם יצירה עצמית.
עם זאת, מכיוון ואופי הארגון הינו לקידום תחום האנימה והמנגה, דוכנים בעלי מוצרים הקשורים לתחום מקבלים סבסוד גדול יותר מדוכנים בעלי מוצרים כלליים.

במידה ובעל דוכן, המעוניין לקיים דוכן המוגדר כעצמאי, מחזיק ברשותו פריטים המוגדרים כמסחריים ומעוניין למכור אותם גם כן במסגרת הכנס -
עליו להפקיד את הפריטים בדוכן יד שניה, אשר יתקיים במסגרת הכנס, ולא למכור אותם בשום פנים ואופן במסגרת הדוכן העצמאי שיקבל.

ג. הרשמה לדוכן
בקשה לדוכן תעבור בדיקה של צוות דוכנים ואישור אמא"י, לפני קבלת אישור השתתפות.
 1. בקשה לפאנל שלא נמסרה דרך טופס "הרשמה - דוכנים" לא תתקבל.
 2. בקשה לפאנל לא תתקבל בלי מסירת פרטים מלאים.
  השדות שחובה למלא:
  שם.
  שם הדוכן.
  סוג הדוכן (דוכן מסחרי/ דוכן עצמאי הקשור לתחום / דוכן עצמאי כללי).
  גיל (נא למלא במידה והנכם דוכן עצמאי).
  טלפון העסק - קווי/סלולרי.
  כתובת אימייל.
  האם הנכם מעוניינים להעביר סדנה בכנס.
  תיאור (עד 500 תווים) של הדוכן.
 3. אחראי הדוכן מתחייב לעבוד בתיאום עם צוות דוכנים.
 4. שימו לב: במידה והינכם דוכן עצמאי, אנא שלחו לנו 8 תמונות של מוצרים מייצגים של פריטיכם לכתובת המייל: Stands@cami.org.il.
  על מנת שנוכל לודא האם הינכם דוכן עצמאי הקשור לתחום או דוכן עצמאי כללי.
 5. כל ההחלטות הנוגעות בקבלת או דחיית בקשה לדוכן הינן החלטת צוות דוכנים ובאישור אמא"י בלבד. ההחלטות הינן סופיות.
ד. הגבלות בסיסיות
 1. על אדם המעוניין לקיים דוכן מכל סוג שהוא, מסוגי הדוכנים המפורטים מטה, להיות מעל גיל 15 נכון ליום קיום האירוע (ילדי מרץ 1996).
  אדם אשר אינו עונה לקרטריון זה יכול להביא קרוב משפחה מדרגה ראשונה אשר ישמש כאיש הקשר אל מול הארגון, כל עוד הוא עונה לקרטריון הגיל.
 2. הההחלטה היכן למקם כל דוכן תלויה בהחלטת צוות דוכנים בלבד.
 3. בעל הדוכן העצמאי מתחייב לתפעל את הדוכן בין השעות 10:00 – 17:00.
  ישנה אפשרות להשאיר את הדוכן עצמאי פתוח עד השעה 20:00.
 4. ההחלטה הסופית בנוגע לסוג הדוכן (עצמאי או מסחרי) והתנאים לקבלת דוכן, על סמך תמונות ו/או תיאור המוצרים של בעל הדוכן, נתונה בידי צוות דוכנים.
  במידה ובכל זאת המוצרים יעלו על הדוכן, לאמא"י הזכות להשבית את הדוכן.
 5. התשלום יתבצע ביום הכנס בלבד.
  סבב איסוף הכספים יתבצע על ידי אחראי מטעם הנהלת הכנס לפי השעה שנקבעה מראש וניתנה לבעל הדוכן במייל.
 6. הארגון אינו לוקח אחריות על נפח המכירות בפועל של הדוכן, ונתון זה אינו מהווה הצדקה לאי-תשלום עלות השכרת הדוכן.
  בעל דוכן אשר יעזוב את מתחם הכנס מבלי לשלם עלול להפוך למנוע מקיום דוכנים במסגרת אירועי הארגון בעתיד.
 7. בעלי דוכנים עצמאים אשר ירצו להיכנס למתחם הכנס מיידית עם הגעתם וללא עיקובים מיותרים, יתבקשו להגיע למתחם הקופות בשעה 9:00 בבוקר (שעה לפני פתיחת שערים),
  אחרת יאלצו להמתין עד אשר סגל דוכנים יתפנה להכניס אותם ולמקם אותם במתחם הדוכנים.
 8. בעל דוכן מתחייב להופיע בלבוש צנוע, לשמור על הניקיון בשטח הדוכן, לא לגרום כל מטרד למבקרי הכנס, לא לתלות תמונות וחפצים על הקירות ולפעול לפי הוראות הנהלת הכנס.
  במידה ואחד או יותר מהמצבים המתוארים כאן יופר, הנהלת הכנס רשאית לסגור את הדוכן.
 9. בהגעת בעל הדוכן למתחם הכנס, הוא יצטרך לחתום על חוזה השכרה לדוכן והסכם כניסה לכנס.
 10. ניתן לבטל דוכן עד שבועיים לפני הכנס. במידה ודוכן יבטל לאחר מועד זה הוא יכנס לרשימה שחורה ויאולץ לשלם קנס, בסכום שיקבע על ידי אמא"י, לכנס הבא בו ירצה לפתוח דוכן.
ה. גודל דוכן
הדוכנים מורכבים משולחנות באורך שני מטרים וברוחב של כ-80 ס"מ, דוכנים עצמאים מוגבלים לשני מטר בלבד.

ו. פרסום באתר
פרסום באתר הכנס מותנה בחתימה על הסכם הדוכנים מראש (באמצעות סריקה ושליחה במייל או שליחה בפקס של ההסכם החתום).
דוכן שיבחר למלא את החוזה ביום הכנס לא יקבל אזכור באתר.